قالب مقالات سخنرانی و پوستر اعلام شد.

قالب مقالات سخنرانی و پوستر اعلام شد.

26 بهمن 1401

23 بهمن 1401 آخرین فرصت برای ارسال نسخه نهایی مقاله‌ها

23 بهمن 1401 آخرین فرصت برای ارسال نسخه نهایی مقاله‌ها

20 بهمن 1401

ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.

ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.

25 دی 1401

ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد

بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای 7 اسفند 1401 برگزار خواهد شد. ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد.

10 بهمن 1401