سخنرانان اصلی

10:00 - 10:30

سخنرانی

تجربه بهره برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، چشم انداز توسعه

مهندس حسین درخشنده
فیزیک، تکنولوژی و ایمنی راکتورهای هسته‌ای - سالن کنفرانس پروین اعتصامی

معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

 

 

10:00 - 10:30

سخنرانی

چشم انداز توسعه کاربرد پرتوها در ایران

دکتر سید پژمان شیرمردی
مولد و کاربرد پرتوها - سالن کنفرانس حکیم خیام

معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها

 

 

10:00 - 10:30

سخنرانی

چشم انداز، ماموریت‌ها و وظایف معاونت چرخه سوخت ایران

دکتر سید جواد احمدی
چرخه سوخت و مواد هسته ای - تالار استاد شهریار

معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران

 

 

13:45 - 14:15

سخنرانی

آشکارسازهای هسته‌ای در آزمایشات هسته‌ای

دکتر حسین آفریده
آشکارسازی و دزیمتری هسته‌ای -  تالار خوارزمی 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

13:45 - 14:15

سخنرانی

معیارهاو الزامهای جدید بین‌المللی برای آمادگی و مدیریت شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای ده سال پس از حادثه فوکوشیما

دکتر محمدباقر غفرانی
فیزیک، تکنولوژی و ایمنی راکتورهای هسته‌ای - سالن کنفرانس پروین اعتصامی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

13:45 - 14:15

سخنرانی

وضعیت کنونی گداخت هسته‌ای در ایران و چشم‌انداز آن

دکتر چاپار رسولی
پلاسما و گداخت هسته‌ای - تالار علامه طباطبایی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

 

 

13:45 - 14:15

سخنرانی

روش‌های محاسباتی و شبیه‌سازی خواص مواد با رویکرد کاربردهای هسته‌ای

دکتر قاسم الهیاری زاده
چرخه سوخت و مواد هسته ای - تالار استاد شهریار

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

13:45 - 14:15

سخنرانی

حرکت شتابدار ایران در توسعه شتابگرهای ذرات، توانمدی‌ها، فرصت‌ها و چشم انداز

دکتر فرشاد قاسمی
فناوری کوانتومی - سالن کنفرانس شیخ بهایی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

 

 

16:00 - 16:30

سخنرانی

فناوری کوانتومی: کاربردها و چشم انداز

دکتر علی معتضدی فرد
فناوری کوانتومی - سالن کنفرانس شیخ بهایی

پژوهشگر مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران