حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه شهید بهشتی
سازمان انرژی اتمی ایران
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
شرکت توسعه فناوری پلاسما
حمایت کننده نقره ای
شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران
شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی