• ابتدا وارد لینک عضویت در سمت چپ سایت شوید. 
  • فرم مربوط را تکمیل نمایید.
  • نام کاربری و رمز ورود به پست‌الکترونیکی شما ارسال می‌شود.
  • از لینک ورود به سامانه در سمت چپ سایت وارد صفحه شخصی شوید.
  • ارسال و پیگیری مقاله
  • ارسال مقاله جدید
  • تمام مراحل زیر را تکمیل نمایید: