برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
2
0 ریال
حتما نیاز به ارسال تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه می باشد.
3
0 ریال
4
0 ریال
5
0 ریال
6
0 ریال
لطفا در قسمت وابستگی سازمانی، دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی خود را مشخص فرمایید.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.