ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد
1401-11-10
ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد

بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای 7 اسفند 1401 از ساعت 8:30 الی 18:30 برگزار خواهد شد. ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز دوشنبه 1 اسفند 1401 تمدید شد.

شرایط ثبت نام در بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران