بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای 1401 

بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای، با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و انجمن هسته‌ای ایران در تاریخ 7 اسفندماه 1401 برگزار می‌شود. این کنفرانس یکی از کنفرانس‌های پیشرو برای ارائه پیشرفت‌های جدید و مهم در زمینه‌های علوم و فنون هسته‌ای است. علاوه برآن این کنفرانس به تقویت ارتباط بین محققان و متخصصان شاغل در زمینه‌های علمی متنوع و مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای  کمک می‌کند.

حوزه‌های مرتبط با هسته‌ای به موضوعی مستقل در توسعه عمومی علم و فناوری تبدیل شده‌اند. این پیشرفت به دلیل پتانسیل منحصر به فرد علوم و فناوری هسته ای در پاسخ به چالش‌ها و یافتن راه حل برای مشکلات در زمینه‌های مختلف است. کاربردهای فناوری هسته‌ای نقش مهمی در تامین انرژی پایدار و پاک، بهبود فرآیندهای شناسایی و تولید صنعتی، تشخیص و درمان بیماری‌ها، بهبود تولید و نگهداری مواد غذایی، پایش، ارزیابی و کنترل هوا، آب و سایر آلاینده های زیست محیطی و بسیاری موارد دیگر ایفا می‌کند. در مجموع، این که مزایای نوآوری هسته‌ای می‌تواند به حل برخی از پیچیده‌ترین چالش‌های جهان مانند فقر، گرسنگی، نابرابری، آسیب‌های زیست‌محیطی و غیره کمک کند، اظهار نادرستی نیست. بخش توسعه جهانی در حال حاضر در حال بررسی راه حل های مبتنی بر هسته ای برای بهبود عملی در انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، داروسازی، تغذیه، صنعت و محیط زیست است.

 محورهای کنفرانس

  • فیزیک، تکنولوژی و ایمنی راکتورهای هسته‌ای

  • ایمنی، امنیت، حفاظت و راهبردهای هسته‌ای

  • آشکارسازی و دزیمتری هسته‌ای
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای
  • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای
  • پلاسما و گداخت هسته‌ای
  • فیزیک هسته‌ای و ذرات
  • مولد و کاربردپرتوها
  • کشاورزی هسته‌ای
  • فناوری کوانتومی