آخرین فرصت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.
1401-10-15
آخرین فرصت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.

باتوجه به استقبال پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات به بیست و نهمین کنفرانس هسته‌ای ایران آخرین فرصت ارسال مقالات تا 30 دی ماه 1401 تمدید شد.